Проверка на тела

  • Проверка на тела

    Проверка на тела

    Што е тела за проверка?Тоа е инструмент за гаранција за квалитет кој се користи за проверка на карактеристиката на сложените ставки.Тој е многу користен во процесот на производство на автомобили во кој ги проверува завршените делови од деловите на каросеријата од лим со цел да се увери дека целото возило е фиксирано и усогласено правилно.Проверка на тела главно се пристапува за сертификација на финалниот производ дали ги задоволил сите потреби за исполнување на стандардите.Има обезбедено мазни материјали и...