Изработка на челик метал

  • Изработка на челик метал

    Изработка на челик метал

    Изработката на лим е класификација на производните процеси кои обликуваат парче лим во саканиот дел преку отстранување на материјалот и/или деформација на материјалот.Лим, кој делува како работно парче во овие процеси, е еден од најчестите форми на залихи на суровини.Дебелината на материјалот што го класифицира работното парче како лим не е јасно дефинирана.Сепак, лимот генерално се смета за парче од залиха со дебелина помеѓу 0,006 и 0,25 инчи.Пита...