Дијамантски алатки

  • Дијамантски алатки

    Дијамантски алатки

    Дијамантските алатки се однесуваат на алатките што се користат за зацврстување на дијамантот (обично вештачки дијамант) во одредена форма, структура и големина со врзивно средство и се користат за обработка. Матрицата за цртање, алатот за дијамант со ладно вметнување, композитниот алат за лемење со дијаманти итн., исто така припаѓаат на алатките за дијаманти.Дијамантските алатки, со своите неспоредливи предности во изведбата, станаа единствените признати и ефективни алатки за обработка на...